Ine Mager - Healers.nl Healers.nl

Ine Mager

Naam: Ine Mager

 

Praktijk: Vertrouwen in Groei, Lichaamsgerichte therapie in Maastricht

 

Internet: info@vertrouweningroei.nl ; www.vertrouweningroei.nl

 

Telefoon: 043 – 36 37 973

 

Beroepsvereniging

 

Opleidingen

 

Persoonlijke informatie
Ik ben lichaamsgerichte therapeut / healer. Het lichaam zie ik als instrument voor bewustwording. Ik ga ervan uit dat we als mensen in wezen verlangen naar gelukkig zijn en één-zjin. We voelen ons daarentegen vaak afgescheiden. Klachten, pijn en onrust zijn signalen die we als een dringende uitdaging kunnen aanvaarden om te onderzoeken wat onze oprechte aandacht vraagt. De roep van onze ziel, de stem van ons hart nodigt ons uit te mogen zijn wie we werkelijk zijn.

 

Het vertrouwen in mijn eigen kracht en in wie ik ben, is met de jaren gegroeid. Vanuit dit vertrouwen bied ik een veilige bedding waarin ik er ben met milde, niet-oordelende aandacht.

 

Achtergrond informatie
Mijn ontwikkeling tot lichaamsgerichte therapeut is onlosmakelijk verbonden met dertig jaar werkervaring als hulpverleenster, coach en staffunctionaris in een multiculturele hulpverleningsorganisatie voor vrouwen en kinderen met geweldsproblematiek .Een diepgaande ervaring van kwetsbaarheid en kracht, schaduw en licht in mensenlevens.

 

Verdere verdieping brachten mij de BodyMind-opleidingen en daaropvolgend de healersopleidingen.

 

Na mijn verhuizing van Rotterdam naar Maastricht ben ik gestart met een eigen praktijk.

 

Praktijkinformatie en specialisatie

Kern is jezelf te (her)vinden. In de praktijk “Vertrouwen in Groei”, lichaamsgerichte therapie vind je rust, diepgaande aandacht en ruimte om te laten komen wat in jou gekend, herkend en erkend wil worden. Door gericht te focussen op je lijfelijke ervaringen en blokkades, kan je lichaam je datgene vertellen over jezelf wat anders verborgen blijft en in de weg blijft zitten. Afhankelijk van je vraag werken we met gesprek, oefening, aanraking, meditatie en energetische ondersteuning, waarbij we via adem, stem, beweging en lichaamshouding, in verbinding komen met wat er werkelijk in je leeft waardoor de energie weer kan gaan stromen.