Samenwerking reguliere zorg - Healers.nl Healers.nl

Samenwerking reguliere zorg

Healers Connectie streeft naar een professionele samenwerking met de reguliere zorgsector en waar mogelijk integratie van energetische healingtechnieken in het bestaande zorgaanbod. Op dit moment geschiedt samenwerking op incidentele basis, vaak gestuurd door de wens van de cliënt om naast de reguliere behandeling ondersteuning van een healer te krijgen. Enkele actuele voorbeelden zijn:

 

 

 

 

Verder zijn internationaal veel gevallen van incidentele samenwerking bekend. Enkele voorbeelden zijn:

 

 

 

 

Als Healers Connectie streven wij ernaar om verdere samenwerkingssituaties te inventariseren en daarmee de mogelijkheden voor samenwerking verder te verkennen. Verder hebben we ons als doel gesteld om richtlijnen te ontwikkelen voor de professionele samenwerking met de zorgsector. Om de bekendheid van healing in de zorgsector te vergroten geven we graag voorlichtingsbijeenkomsten voor artsen en patientenverenigingen. Bent u hierin geinteresseerd, laat het ons dan weten.

 

Aansluiting bij beroepsverenigingen

 

Healers Connectie is geen beroepsvereniging. Om te voldoen aan nationale en Europese richtlijnen ten aanzien van de professionaliteit van de complementaire zorg adviseren wij onze leden om zich op individuele basis aan te sluiten bij een beroepsvereniging zoals b.v. de BHET (www.bhet.nl), de BATC (www.batc.nl), VNT (www.vnt-nederland.nl) en LVNG (www.lvng.nl). Deze verenigingen zijn ook actief op de samenwerking met de reguliere zorg. Verder kennen zij een klachtregeling en tuchtrecht. Veel zorgverzekeraars vergoeden de consulten van leden van de BHET, BATC, VNT en LVNG.