Onderzoek & publicaties - Healers.nl Healers.nl

Onderzoek & publicaties

Over het vakgebied is veel te lezen. Er is wetenschappelijk onderzoek, er zijn losse (al dan niet wetenschappelijke) publicaties en er zijn veel boeken. In deze pagina’s kunt u zoeken naar literatuur die de werking van healing onderzoekt en beschrijft.  

 
 

 

Healing en de wetenschap  Al vele jaren hebben artsen elektrische, magnetische en geluidsfluctuaties binnen het lichaam kunnen meten en gebruiken in bijvoorbeeld ECG’s, EEG’s, röntgenfoto’s en echo’s. De vraag is of de auravelden buiten het lichaam, eromheen dus, ook gemeten kunnen worden en of die velden eigenlijk wel bestaan. Een deel van het wetenschappelijke onderzoek richt zich erop om te bewijzen, op een analytische en methodische manier, wat die ‘auralezers’ altijd al hebben kunnen zien. Wat is eigenlijk de aard van dit veld? Wat zijn de wetmatigheden ervan? Kan het gemeten worden? Net zoals dat met moderne natuurkundige theoriën het geval is, worden de theorieën over het MEV regelmatig bijgesteld aan de hand van de voortschrijdend inzicht, dat voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek.   Enkele gerenommeerde onderzoeksinstituten, die zich toeleggen op onderzoek naar de werking van energie en bewustzijn (consciousness) zijn:  

 

 

 

 

 

Publicaties  

 

    De Aura – Feit of Fictie door Dr. Jayne Jubb, Ph.D (lid Healers Connectie),
    Eerst verschenen in tijdschrijft “Mens & Wetenschap”
    februari/maart 2003.  

 

    “Iedereen kan zichzelf genezen”, een interview met Barbara Brennan door
    Inge Stockmans (voormalig lid Healers Connectie). Dit artikel werd
    gepubliceerd in Goed Gevoel, een uitgave van de Persgroep,
             augustus 2002.

 

    “De chakra’s staan open” door Guus van Holland NRC Handelsblad van
    02-11-2004, pagina 20 Achterpagina.  

 

    “Voeding als sleutel tot gezondheid door Chantal van den Brink, mei 2010″

 

 

    “De effecten van healing.” door Nynke de Vries, een literatuurstudie van
    wetenschappelijke bevindingen (1966-2006) en een pilot-onderzoek naar
    de effecten van de Barbara Brennan-methode.  

 

    “Healing with Babies and Toddlers.” door Jony van den Bosch, an
    integrated approach based on the insights of psychoanalysis and
    Brennan Healing Science.  

 

Boeken  

Brennan, Barbara Ann. Hands of Light, a guide to healing through the human energy field. New York , Pleiades Books, 1987.  

 

Brennan, Barbara Ann. Light Emerging, the journey of Personal Healing . New York , Bantam Books, 1993.  

 

Bruyere, Rosalyn L. Wheels of Light , Chakras, auras and the healing energy of the body. New York , Fireside, 1989.  

 

Goldner, Diane. Infinite Grace, Where the World of Science and Spiritual Healing Meet. Charlottesville, Hampton Roads Publishing Company, 1999. 

 

Taggert, Lynne. The Field. The Quest For The Secret Force Of The Universe. London, Harper Collins Publishers, 2001.